Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit WMO 2015

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Katwijk
Datum 24 december 2021

Vraag1

Wilt u reageren op dit ontwerpbesluit? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst in te typen of een document bij te voegen.
meer beleidsvrijheid bewerkstelligd voor het CAK en gemeenten. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk voor cliënten en verzekerden.
We mogen hopen dat dit de betreffende burger(s) geen extra geld gaat kosten. Want dit is vaak het geval, als de ingediende verzoeken niet in de geest van de wet worden bekeken en afgehandeld. Dus belangrijk dat de aanvragen in de geest van de wet beoordeeld gaan worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht