Wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit WMO 2015

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 23 december 2021

Vraag1

Wilt u reageren op dit ontwerpbesluit? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst in te typen of een document bij te voegen.
Leg de consequenties van de wijziging in dit besluit in heldere taal, kort en bondig, uit voor burgers die meer moeite hebben informatie te begrijpen in tekst. Dat is ook fijn voor de kwetsbare oudere en de minder vermogende.
Er staat dat er niet veel verandert dus leg dat simpel uit maar ook WAAROM de wijziging zinvol is als er niet veel verandert.