Besluit vrijstellingen en ontheffingen hoogspanningsnet

Dit besluit bevat de vrijstellingen en regels voor de verlening van ontheffingen van de wettelijke norm dat het hoogspanningsnet (110 kV of hoger) zo is ontworpen en in werking is dat het transport van elektriciteit ook is verzekerd als een onderdeel van het net uitval (hierna: n-1). Ook wordt met dit besluit een deel van de reservecapaciteit in het elektriciteitsnet - de zogenoemde ‘spitsstrook’- vrijgegeven voor het transport van elektriciteit uit (duurzame) opwek.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 december 2020

Naast dit consultatieverslag zijn de reacties uit de internetconsultatie ook teruggekoppeld aan de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-reactie-op-consultatie-algemene-maatregel-van-bestuur-n-1