Wijzigingswet Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012

Het voorliggende conceptwetsvoorstel ziet op een wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 als gevolg van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt octrooigerecht (Rechtspraakverdrag) en Verordening (EU) 1257/2012.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 juli 2015

Verslag naar aanleiding van consultatie inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende en eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012.

Document toegevoegd, 1 mei 2015

Document toegevoegd, 1 mei 2015

  • Memorie van toelichting wetsvoorstel goedkeuring Rechtspraakverdrag

Document toegevoegd, 1 mei 2015

  • Wetsvoorstel goedkeuring Rechtspraakverdrag

Memorie / Nota van toelichting toegevoegd, 1 mei 2015

  • Memorie van toelichting wetsvoorstel wijziging Rijksoctrooiwet 1995

Concept regeling toegevoegd, 1 mei 2015

  • Wetsvoorstel wijziging Rijksoctrooiwet 1995