Wijzigingswet Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012

Het voorliggende conceptwetsvoorstel ziet op een wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 als gevolg van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt octrooigerecht (Rechtspraakverdrag) en Verordening (EU) 1257/2012.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: