Wijzigingen BTIV n.a.v. evaluatie

Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) wordt gewijzigd ivm de wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie. Dat voorstel is eveneens in consultatie gebracht (zie link onder). Uit de evaluatie volgt dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden. Stelselwijzigingen zijn daarom niet nodig, maar de werking en toekomstbestendigheid kan verbeterd worden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 5 december 2019

Ten behoeve van de leesbaarheid van de wijzigingsregeling is een 'renvooiversie' van de integrale BTIV-tekst meegeleverd. Dit document is uitsluitend informatief bedoeld.

  • BTIV - Wijziging in renvooi (ter informatie)