Wijzigingen BTIV n.a.v. evaluatie

Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) wordt gewijzigd ivm de wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie. Dat voorstel is eveneens in consultatie gebracht (zie link onder). Uit de evaluatie volgt dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden. Stelselwijzigingen zijn daarom niet nodig, maar de werking en toekomstbestendigheid kan verbeterd worden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: