Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het procesrecht voor de burgerlijke rechter. Het ontwerp-Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging regelt de opzet, inhoud en evaluatie van de experimenten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2021
Einddatum consultatie 26-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11067
Onderwerpen Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, advocaten, deurwaarders, rechtshulpverleners, burgers en bedrijven, onderzoekers die experimenten zullen evalueren, toekomstige leden van de Toetsingscommissie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door te experimenteren met innovatieve procedures kan in de praktijk worden onderzocht hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter kan worden verbeterd met het oog op de behoefte aan meer eenvoud, snelheid, flexibiliteit en effectiviteit bij gerechtelijke procedures.

Waarop kunt u reageren

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting.

Zie ook de gelijktijdige consultatie over het ermee samenhangende Tijdelijk besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Staatsblad Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl