Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het procesrecht voor de burgerlijke rechter. Het ontwerp-Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging regelt de opzet, inhoud en evaluatie van de experimenten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: