Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten

De Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten regelt een aantal zaken ten aanzien van het nieuwe stembiljet. Er worden voornamelijk modellen vastgesteld voor het stembiljet en het daarbij behorende overzicht van kandidaten. Ook worden er processen-verbaal voor bij het experiment met een nieuw stembiljet vastgesteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie document toegevoegd, 6 oktober 2023

De beleidskompasvragen zijn toegevoegd

  • Beantwoording beleidskompasvragen