Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten

De Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten regelt een aantal zaken ten aanzien van het nieuwe stembiljet. Er worden voornamelijk modellen vastgesteld voor het stembiljet en het daarbij behorende overzicht van kandidaten. Ook worden er processen-verbaal voor bij het experiment met een nieuw stembiljet vastgesteld.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
  • Anoniem

    Epe | 11 oktober 2023 (23:18)