Wijziging Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

Het reeds lopende experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo wijzigt op drie punten: a) de vakmanschaproute wordt uitgebreid naar mbo3 vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg; b) de technologieroute wordt uitgebreid naar alle vier de opleidingsdomeinen onder de naam: beroepsroute. Deze leidt op tot mbo4. Vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg kan ook de beroepsroute worden gevolgd. c) Vanwege wetswijzigingen gelden voor alle experimenten nieuwe voorschriften voor studieduur en onderwijstijd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 oktober 2015

Consultatieperiode aangepast, 10 maart 2015

Er is nog twee weken langer de tijd om te reageren op de internetconsultatie over de wijziging van het besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Er was 4 weken de tijd genomen voor de internetconsultatie, maar er is nog 2 weken extra uitgetrokken om meer mensen de kans te geven om te reageren.