Wetsvoorstel uitbreiding wettelijke grondslagen gegevensverwerking register onderwijsdeelnemers

De voorgestelde uitbreiding van de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking betreft onder meer: aansluiting van particuliere, buitenlandse en internationale scholen op het register onderwijsdeelnemers, gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers aan o.a. sectorraden, pensioenuitvoerders en Belgische toezichthouder AGODI, en het gebruik van diplomagegevens voor het legaliseren van diploma’s voor het gebruik hiervan in het buitenland.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 december 2021