Aanscherping definitie geneesmiddelen voor de btw

De consultatie betreft de voorgenomen aanscherping van de definitie voor 'geneesmiddelen' voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. De toepassing van het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen wordt afhankelijk gesteld van de afgifte van een (parallel)handelsvergunning of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2017
Einddatum consultatie 14-08-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle ondernemers die producten leveren die een relatie hebben met gezondheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Producten zullen vanaf 1 januari 2018 alleen onder het verlaagde btw-tarief vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven of indien deze producten daar expliciet van zijn vrijgesteld. De afgifte van een (parallel)handelsvergunning is te raadplegen via de openbaar Geneesmiddeleninformatiebank. De maatregel heeft voor het overgrote deel van de geneesmiddelen geen gevolgen. Voor fabrikanten, die producten niet als geneesmiddel in de handel hebben gebracht, biedt de voorgestelde maatregel de noodzakelijke rechtszekerheid. Voor de Belastingdienst is de maatregel een enorme lastenverlichting. De maatregel betekent ten opzichte van de huidige situatie een verduidelijking en eenduidige btw-behandeling voor een resterende groep producten in de gezondheidszorg. Door de koppeling met de (parallel)handelsvergunning, of expliciete vrijstelling daarvan zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, zullen cosmetische, reinigende en verzorgende producten en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen niet (meer) kwalificeren als geneesmiddel voor de btw.

Waarop kunt u reageren

Het is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren.
Zoals hierna vermeld worden alleen reacties waarvan door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mogen zijn gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Daarbij kan worden aangetekend dat reacties van organisaties altijd worden gepubliceerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten