Aanscherping definitie geneesmiddelen voor de btw

De consultatie betreft de voorgenomen aanscherping van de definitie voor 'geneesmiddelen' voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. De toepassing van het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen wordt afhankelijk gesteld van de afgifte van een (parallel)handelsvergunning of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 september 2017

Resultaten en bevindingen van de consultatie.