Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Havenbeveiligingsregeling

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 5 oktober 2022 door middel van een wijzigingswet de Havenbeveiligingswet aangepast. Deze wet voert een aantal wijzigingen door ter verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Als nadere uitwerking van deze wetswijziging bereidt het ministerie van IenW een ministeriële regeling voor.

In de regeling staan bepalingen over:

  • De opleiding en het examen Havenbeveiliger;
  • De afgifte en registratie van het certificaat Havenbeveiliger;
  • De bijscholingsverplichting voor de Havenbeveiliger;
  • De opleiding en het examen Veiligheidsbeambte;
  • Overgangsbepalingen. 

Wat is het doel?

Het doel van de regeling is onder andere bereiken van een uniform kwaliteitsniveau van havenbeveiligers en veiligheidsbeambtes.

Voor de havenbeveiliger wordt niet meer gestuurd op de kwaliteit van de opleiding, maar op de resultaten van een landelijke examinering. Dit biedt een onafhankelijke waarborg voor een goed basisniveau van een beveiliger die de opleiding tot havenbeveiliger heeft gevolgd. Daarnaast wordt het certificaat havenbeveiliger bijgeschreven in een register van de SVPB. Een bijscholingsverplichting is noodzakelijk, zodat wordt ingespeeld op de actuele ontwikkelingen van security-aangelegenheden in zeehavens.

Voor de huidige en toekomstige veiligheidsbeambten wordt ook een centraal examen ingevoerd. De huidige veiligheidsbeambten (PFSO’s ) zijn verplicht om dit examen binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet van 5 oktober 2022 succesvol af te leggen bij de SVPB.

Uw reactie

U kunt tot en met 3 oktober 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling, inclusief de toelichting.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie12 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties