Havenbeveiligingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 5 oktober 2022 door middel van een wijzigingswet de Havenbeveiligingswet aangepast. Deze wet voert een aantal wijzigingen door ter verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Als nadere uitwerking van deze wetswijziging bereidt het ministerie van IenW een ministeriële regeling voor.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: