Havenbeveiligingsregeling

Reactie

Naam Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen (Dhr. R. Monteban)
Plaats Dordrecht
Datum 7 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de Havenbeveiligingsregeling en/of de toelichting?
Het feit dat er niet meer wordt gekeken naar de kwaliteit van de opleiding is tegenstrijdig kijkend naar het onderwijsveld. Ik zou in het concept onder artikel 4 punt 3. (toegang tot het examen) het woordje "of" tussen b en c wijzigen in "en"' Op deze manier is het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen tot havenbeveiliger geborgd middels de inspectie van het onderwijs welke toezicht uitoefent bij MBO-instellingen. Hiermee wordt voorkomen dat studenten bij malafide opleiders de cursus volgen en niet slagen terwijl men wel "vaak" veel geld moet betalen voor de cursus. Door deze wijziging snijdt het mes aan twee kanten, kwaliteit opleiding en examen. Het is nuance waarbij malafide opleiders, en die zijn er, buitenspel worden gezet.