Havenbeveiligingsregeling

Reactie

Naam Terneuzen Processing Technologies BV (SHEQ / PFSO A.T.M. De Vos)
Plaats Terneuzen
Datum 11 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de Havenbeveiligingsregeling en/of de toelichting?
Artikel 12 – overgangsrecht veiligheidsbeambte
Gesteld wordt dat binnen 12 maanden de veiligheidsbeambte (PFSO) moet beschikken over een nieuw certificaat veiligheidsbeambte.

Ik betwijfel of er voldoende opleidingscapaciteit beschikbaar is om dit binnen 12 maanden te realiseren. Voor havenbeveiligers is er een overgangsrecht opgenomen (artikel 11). Dit kan ook goed toegepast worden voor veiligheidsbeambten. Hercertificering is zeker een waardevol goed, maar praktijkervaring heeft ook veel (kennis)waarde. Een overgangstermijn van bijv. 3 jaar is voor alle partijen realiseerbaar. Hiermee wordt ook voorkomen dat iemand die net zijn certificaat ‘oude stijl’ heeft bepaald, direct weer op moet voor ‘nieuwe stijl’.

Centralisatie van examen draagt zeker bij aan de kwaliteit en voorkomt ‘minder kwalitatieve’ opleiders. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit. Komt er ook de mogelijkheid op deze centrale examens op meerdere locaties (verspreidt) in Nederland af te nemen, of wordt dit vanaf één locatie uitgevoerd. Kijkend naar duurzaamheid en het minimaliseren van vervoersbewegingen/uitstoot, ook voor regio’s met geen/beperkte verbindingen met OV etc, is dit een must. Mogelijkheid tot het volgen van een digitale opleiding en/of examen?