Havenbeveiligingsregeling

Reactie

Naam Port of Harlingen (E. van der Steen)
Plaats Harlingen
Datum 11 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de Havenbeveiligingsregeling en/of de toelichting?
Opmerking op de Havenbeveiligingsregeling.

Artikel 12. Overgangsrecht veiligheidsbeambte
Binnen twaalf maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Havenbeveiligingswet beschikt de veiligheidsbeambte van een havenfaciliteit over een certificaat Veiligheidsbeambte.

Ik vraag mij sterk af of dit haalbaar is. Gelet op het aantal PFSO’s (veiligheidsbeambte) en plaatsvervangers in Nederland versus opleidingscapaciteit bij erkende opleiders. Het risico bestaat dat niet alle PFSO’s binnen het gestelde jaar het nieuwe certificaat behaald kunnen hebben. En wat gebeurt er dan?
Ik zou daarom willen voorstellen om voor PFSO’s die langer dan 5 jaar in het bezit zijn van een certificaat PFSO en 5 jaar actief deze rol vervullen een overgangstermijn van 3 jaar te geven. Hiermee wordt de kwaliteit toch enigszins gewaarborgd omdat van deze veiligheidsbeambte een bepaald kennis maar vooral ervaringsniveau verwacht mag worden. Daarnaast geeft dit ruimte in de tijd om iedereen in de gelegenheid te stellen de opleiding te volgen.