Uitvoeringswet HNS-verdrag over aansprakelijkheid gevaarlijke en schadelijke stoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wetsvoorstel voor op basis van het zogenoemde HNS-verdrag. Partijen die schade lijden door een ongeval met een zeeschip met gevaarlijke en schadelijke stoffen worden door dit verdrag beter beschermd. Het bestaat uit drie onderdelen: • een hoger maximum bedrag bij schade; • een verzekeringsplicht voor de scheepseigenaar; • instelling van een fonds voor slachtoffers als hun schade niet volledig wordt vergoed door de scheepseigenaar.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 augustus 2022

De samenvatting van de ingediende reacties is op de website gepubliceerd. Op het later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.