Hoger beroep en cassatie in civiele zaken digitaal

Vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht en digitalisering van procedures in burgerlijk recht in hoger beroep en in cassatie. Zie ook de toelichting op de consultatiestukken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: