Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Reactie

Naam KVNR (T.W.A. Westra)
Plaats Rotterdam
Datum 12 december 2017

Vraag1

Heeft u op- en aanmerkingen op voorgenomen indexering van de tarieven? Het betreft twee conceptwijzigingen: luchtvaart 2008, scheepvaart en Spoorwegwet 2012.
Geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd ontvangt u de schriftelijke reactie van de KVNR op het voorstel voor de tarieven voor 2018. De brief is ook per post naar de ILT verzonden. De beide brieven waarnaar in het commentaar wordt verwezen zijn ook bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
Tjitso Westra

Bijlage