Innovatiewet Strafvordering

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering met het oog op bevordering van innovatie binnen het strafprocesrecht. Die innovatie is gericht op de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: