Wijziging AMvB over o.a. insecten en dry needling

Hiermee worden wijzigingen aangebracht in het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het houden van insecten voor productiedoeleinden en op het toestaan dat dierenfysiotherapeuten dry needling uitvoeren bij dieren. Daarnaast worden nog een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: