Wijziging AMvB over o.a. insecten en dry needling

Hiermee worden wijzigingen aangebracht in het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het houden van insecten voor productiedoeleinden en op het toestaan dat dierenfysiotherapeuten dry needling uitvoeren bij dieren. Daarnaast worden nog een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-01-2019
Einddatum consultatie 15-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ten aanzien van het houden van insecten: ondernemers die insecten houden voor productiedoeleinden.


Ten aanzien van dry needling: dierenfysiotherapeuten, dierenartsen,
en eigenaren van dieren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De insectenfamilies Vespidae, Calliphoridae en Chironomidae worden verwijderd van de lijst van productiedieren. Dit betekent dat deze families - met uitzondering van een aantal soorten die vallen onder deze families - niet meer kunnen worden gehouden voor productiedoeleinden. Hiernaast worden houders van insecten verplicht ervoor te zorgen dat dieren die worden gehouden in gebouwen of kooien daaruit niet kunnen ontsnappen. Van de gelegenheid wordt verder gebruik gemaakt om enkele wetenschappelijke benamingen aan te passen, waardoor voor de Musca domestica direct geldt dat tevens de huisvlieg kan worden gehouden als productiedier.

Dry needling is een behandelmethode waarbij door middel van dunne acupunctuurnaalden verhardingen in spieren worden aangeprikt ter bestrijding van pijn. Het verbreken van weefsels, zoals gebeurt bij dry needling, is een diergeneeskundige handeling die nu alleen door dierenartsen mag worden uitgevoerd. Door deze wijziging mogen - naast dierenartsen - straks ook dierenfysiotherapeuten dry needling uitvoeren bij dieren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de maatschappelijke vraag naar de toepassing van dit type behandeling bij dieren. Dierenfysiotherapeuten zijn geschoold in het onderzoek van het bewegingsapparaat van dieren en kunnen deze behandeling met de vereiste kunde en zorgvuldigheid uitvoeren.

Waarop kunt u reageren

De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Advies Commissie Beoordeling Insecten Calliphoridae

  • Advies Commissie Beoordeling Insecten over lijst van voor productie te houden insecten

  • advies Naturalis

  • advies omtrent Musca domestica

  • brief NVFD dryneedling

  • literatuurstudie naar de veiligheid en effectiviteit van dryneedling bij paarden en honden

  • standpunt KNMvD inzake uitvoering Dryneedling