Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

In het Regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ is opgenomen dat er onder onafhankelijke publieke regie een schadefonds komt voor de afhandeling van verzoeken om vergoeding van schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2018
Einddatum consultatie 14-08-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen met schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg. Doelgroepen vallen uiteen in burgers, bedrijfsleven en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gedupeerden met schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg dienen hun melding in bij het Instituut Mijnbouwschade. Het Instituut Mijnbouwschade komt in de plaats van de eveneens publieke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), die de schadeafhandeling overnam van het (private) Centrum Veilig Wonen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. U kunt dit doen door middel van typen van een tekst of het uploaden van een document.

Graag uw aandacht voor een aantal specifieke vragen t.b.v. het vormen van een zienswijze op het wetsvoorstel. Deze vindt u als bijlage bij de documenten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten