Wijziging besluit verbruiks- en kostenoverzicht energie en besluit financieel beheer netbeheerder

Aanpassing van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met het vergroten van het inzicht van de eindafnemer in zijn energieverbruik, met als doel meer energie te besparen in de gebouwde omgeving. Tevens wordt het Besluit financieel beheer netbeheerder aangepast om de daarin opgenomen eisen meer in overeenstemming te brengen met de eisen de door erkende kredietbeoordelingsbureaus worden gesteld aan de kredietwaardigheid van netbeheerders.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-11-2017
Einddatum consultatie 27-12-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie raakt consumenten en klein-zakelijke afnemers van elektriciteit, gas warmte en koude, de energieleveranciers en netbeheerders. Het Besluit financieel beheer netbeheerder is van toepassing op zowel regionale als landelijke netbeheerders van elektriciteits- en gastransportnetten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Burgers met een slimme meter ontvangen maandelijks een verbeterd verbruiks- en kostenoverzicht. Hierdoor worden zij in staat gesteld meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik en om daarmee energie te besparen. Voor energieleveranciers betekent het dat zij de overzichten vaker moeten verzenden, energiebesparingsadvies geven op het overzicht en voor het overzicht gebruik maken van actuele tarieven en voorwaarden. In de toelichting van het besluit is hiervoor de regeldruk berekend. Voor de gereguleerde netbeheerders betekent dit dat zij in plaats van tweemaandelijks nu maandelijks de verbruiksdata uit de slimme meter ter beschikking moeten stellen aan de leveranciers. Voor de netbeheerders leidt dit niet tot een kostenverhoging, gebaseerd op het feit dat systeem, communicatie en proceskosten gelijk blijven.
De wijzigingen van het Besluit financieel beheer netbeheerder hebben tot gevolg dat netbeheerders geen materiële verschillen ondervinden tussen toepassing van de eisen die in dat besluit zijn opgenomen en de eisen die door kredietbeoordelingsbureaus worden gehanteerd bij de vaststelling of de trap 'investeringswaardig' kan worden toegekend.

Waarop kunt u reageren

Op alle voorgenomen wijzigingen van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie kan worden gereageerd. In het bijzonder wordt ook gevraagd of een verplichting tot het geven van energieadvies uitvoerbaar en haalbaar is (onderdeel C, artikel 11a Besluit VKO).
Op alle voorgenomen wijzigingen van het Besluit financieel beheer netbeheerder kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Link naar het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Link naar Besluit financieel beheer netbeheerder

Bron: wetten.overheid.nl

Convenant energiebesparing

Bron: www.energieakkoordser.nl