Schorsingstermijn kentekenbewijs

Per 1 januari 2014 is met de wijziging van de Wegenverkeerswet de vaststelling van de schorsingtermijn van de geldigheid van een kentekenbewijs gedelegeerd naar ministeriële regeling (Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling). Hiermee wordt het mogelijk de schorsingstermijn relatief eenvoudig aan te passen en indien wenselijk andere termijnen te hanteren voor verschillende voertuigcategorieën.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 27 november 2019

Deze regeling is voortijdig beëindigd.

Kamerstuk toegevoegd, 26 juni 2017

Op 19 juni 2017 is er een verzamelbrief wegverkeer en verkeersveiligheid door de minister van Infrastructuur en Milieu verzonden naar de TK. Dit mede naar aanleiding een motie van de heer Madlener (PVV) in oktober 2015 een motie waarin hij
de regering verzoekt te onderzoeken op welke wijze de kosten van het schorsen
van een kenteken fors in prijs kunnen worden verlaagd.

Inhoudelijke reactie verslag, dd. 15 december 2014, 3 juli 2014

Op 3 juli 2014 is een verslag met resultaten van de consultatie gepubliceerd. Het ministerie heeft de opmerkingen van de respondenten meegegeven in een brief aan de RDW ten behoeve van een Uitvoeringstoets (UT). Op basis van de UT, die begin 2015 wordt afgerond, zal het ministerie van IenM bepalen of er een geschikte variant is die zowel aan de wens van Actal als aan de wens van de gebruiker voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan zal een wijziging van de regeling volgen.