Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel 4 en Tihange 3 in België

Het voorgestelde project omvat de verlenging met tien jaar van de exploitatie van de reactoren Doel-4 en Tihange-3, en de aanpassingen aan deze reactoren die in dit verband vanwege de veiligheid noodzakelijk zijn. Voor dit project is een Milieu-effectrapportage (MER) opgesteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 10 april 2024

Op deze website zijn de ontwikkelingen te volgen over deze kerncentrales. Onder andere staat er een document met alle grensoverschrijdende participatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 oktober 2023

Er volgt geen verslag van deze consultatie. Dat is aan de Belgische overheid.