Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel 4 en Tihange 3 in België

Het voorgestelde project omvat de verlenging met tien jaar van de exploitatie van de reactoren Doel-4 en Tihange-3, en de aanpassingen aan deze reactoren die in dit verband vanwege de veiligheid noodzakelijk zijn. Voor dit project is een Milieu-effectrapportage (MER) opgesteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: