Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel 4 en Tihange 3 in België

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 31 mei 2023

Vraag1

Heeft u vragen en of opmerkingen over deze Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel-4 en Tihange-3 in België? U kunt via deze website reageren op de MER en alle documenten. De reacties worden daarna doorgestuurd naar de Belgische Federale Overheid.
Qua veiligheid lijkt de voorgestelde verlengde openstelling mij geen probleem, maar ik hoop wel dat de beleidmakers zich ervan bewust zijn dat ook de processen die nodig zijn om kerncentrales in bedrijf te houden gepaard gaan met uitstoot van CO2 (ruim 60 gram per kWh, weliswaar minder dan de ongeveer 300 gram per kWh bij gebruik van fossiele brandstoffen, maar zeker niet verwaarloosbaar).

"Regeren is vooruitzien" wordt weleens gezegd, maar de CO2-concentratie in de atmosfeer zit al dicht bij een waarde waarboven de gevolgen letterlijk niet meer te overzien zijn. Daar waar de klimaatdoelen botsen met economische belangen is het dan ook zaak een stapje terug te doen om de problematiek beheersbaar te houden voor toekomstige generaties. Als dit besef van urgentie bij de beleidmakers ontbreekt, is de voorgestelde verlengde openstelling alleen maar symptoombestrijding.

Vroeg of laat zal het nodig zijn maatregelen te nemen die pijn doen. Hoe langer de beleidmakers daarmee wachten, hoe groter de pijn zal zijn.