Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden

Belasting wordt aan de Nederlandse staat betaald via de Belastingdienst, maar ook aan de andere overheden: gemeenten, waterschappen en soms provincies. Als iemand echt geen belasting kan betalen kan diegene aan de overheid vragen of de belasting kan worden kwijtgescholden. De belasting hoeft dan niet betaald te worden. Om te kijken of iemand echt geen belasting kan betalen kijkt de overheid naar zijn inkomen en spaargeld (vermogen). De gemeenten, provincies of waterschappen gebruiken hiervoor dezelfde regels die de Belastingdienst ook gebruikt: de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. In deze regels staat precies hoeveel inkomen of vermogen iemand mag hebben. Is je inkomen of vermogen hoger, dan krijg je geen kwijtschelding. Met de nieuwe “Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden” kunnen de medeoverheden sommige van deze regels net iets soepeler maken. Iemand mag dan een iets hoger inkomen of vermogen hebben en toch nog kwijtschelding krijgen. Een gemeente, provincie of waterschap moet hier dan wel voor kiezen. Zij mogen namelijk zelf beslissen of ze de regels iets willen versoepelen. 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 6 december 2022

Op 16 september 2022 is de ministeriële regeling in de Staatscourant geplaatst (Stcrt. 2022, 23803). De regeling is een dag later, op 17 september 2022 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 december 2022