Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden

Reactie

Naam De Ridder Belastingadvies & Consultancy (De heer D.H. de Ridder)
Plaats Enschede
Datum 22 december 2021

Vraag1

Wilt u reageren op de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te plaatsen.
De inwerkingtreding is bepaald op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Omdat de consultatie doorloopt tot 30 januari 2022 vindt inwerkingtreding dus later plaats dan 1 januari 2022. Terwijl de Minister aan de Kamer heeft toegezegd dat de verruimingsmogelijkheid per 1-1-2022 door gemeenten en waterschappen zou kunnen worden toegepast.
In hoeverre is er sprake van rechtsongelijkheid als een aanvrager van kwijtschelding in 2022 maar vóór inwerkingtreding van de regeling om kwijtschelding vraagt? Deze aanvrager wordt dan anders behandeld dan een aanvrager die ná inwerkingtreding van de regeling een aanvraag om kwijtschelding indient. Dit kan er toe leiden dat gemeenten (en waterschappen) pas met ingang van 2023 van de verruimingsmogelijkheid gebruik zullen maken. En dat lijkt een ongewenst effect te zijn.
Is het mogelijk om de gemeenteraad en het algemeen bestuur van het waterschap de mogelijkheid te bieden om de verruiming met terugwerkende kracht (tot 1-1-2022) toe te passen?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht