Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de opening van Lelystad Airport in april 2019 voor. Hiervoor is een ontwerp van de aansluitroutes op het hogere luchtruim voor de luchthaven opgesteld. Met het voorliggende ontwerp kunnen 10.000 vliegbewegingen veilig op Lelystad Airport worden afgehandeld. Dit ontwerp ligt nu voor ter consultatie. Het ministerie is op zoek naar verbeterpunten op dit ontwerp binnen de geldende uitgangspunten van het Kabinet.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 17 januari 2019

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende geactualiseerde MER wordt verder in procedure gebracht. Hiertoe loopt van 11-1 t/m 21-2 een zienswijzeprocedure. Meer informatie hierover, en over bijbehorende informatiebijeenkomsten, zie de link.

NB:van 14/1 t/m 11/2 loopt ook de internetconsultatie over de VVR Schiphol/Lelystad: http://www.internetconsultatie.nl/herzien_concept_amvb_verkeerverdelingsregel_schiphol_lelystad

Link toegevoegd, 10 juli 2018

De brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer van 21 februari 2018 is toegevoegd aan de consultatie. In deze brief gaat de minister o.a. in op haar afwegingen bij en conclusies over het ontwerp van de tijdelijke aansluitroutes voor Lelystad Airport.

Kamerstuk toegevoegd, 1 december 2017

De minister van IenW heeft op 1 december 2017 een brief aan de Tweede Kamer verzonden met onder meer de opbrengst van de internetconsultatie, veelgestelde vragen en vervolg. Bij besluitvorming door de minister volgt een onderbouwing van de keuzes.

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 november 2017

Bijgaand vervolg en besluitvorming over de ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport. Later dit jaar volgt een inhoudelijke reactie van het ministerie op de inbreng uit deze consultatie op hoofdlijnen. Ook de vragen die zijn gesteld over alle andere onderwerpen zal het ministerie daarin beantwoorden.