Belasting op luchtvaart

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het kabinet afgesproken dat een belasting op luchtvaart zal worden geïntroduceerd met vanaf 2021 een opbrengst van structureel € 200 miljoen per jaar. Daarbij zijn drie sporen benoemd. Na afloop van de consultatieperiode zal het kabinet besluiten welk spoor verder wordt uitgewerkt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 oktober 2018

Resultaten en bevindingen van de consultatie van het beleidsvoornemen om een belasting op luchtvaart te introduceren.