Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

Met deze regeling wordt de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs 2018 ingetrokken. Deze nieuwe regeling sluit aan bij het beleidsvoornemen van de Minister voor het creëren van rust en ruimte in het onderwijsstelsel.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: