Wetsvoorstel verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om studenten in het middelbaar beroepsonderwijs een betere rechtspositie en rechtsbescherming te geven. De rechtspositie van studenten wordt verbeterd door rechten rondom schorsing en verwijdering in de wet op te nemen. De rechtsbescherming wordt verbeterd door onafhankelijke geschillenbeslechting laagdrempeliger te maken. Daarnaast beoogt dit wetsvoorstel de regeldruk voor instellingen te verminderen door onder andere de onderwijsovereenkomst af te schaffen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2019
Einddatum consultatie 27-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10310
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-studenten en mbo-scholen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mbo-studenten: dit wetsvoorstel verbetert de rechtspositie en rechtsbescherming van de mbo-student.
Mbo-scholen: dit wetsvoorstel beoogt een verlichting van de administratieve lasten van mbo-scholen.

Waarop kunt u reageren

Er mag op alle onderdelen worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtspositie en de rechtsbescherming van mbo-studenten

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen