Wetsvoorstel verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om studenten in het middelbaar beroepsonderwijs een betere rechtspositie en rechtsbescherming te geven. De rechtspositie van studenten wordt verbeterd door rechten rondom schorsing en verwijdering in de wet op te nemen. De rechtsbescherming wordt verbeterd door onafhankelijke geschillenbeslechting laagdrempeliger te maken. Daarnaast beoogt dit wetsvoorstel de regeldruk voor instellingen te verminderen door onder andere de onderwijsovereenkomst af te schaffen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 januari 2022