Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nationaal Milieubeleidskader (NMK)

Het Ministerie van IenW bereidt een actualisatie voor van het milieubeleid. Vanwege problemen op het gebied van milieu en om innovatie aan te jagen is vernieuwing nodig, bijvoorbeeld voor: • de omgang met de milieunormen, grondstoffengebruik en circulaire economie, • de afwegingen tussen korte en lange termijn belangen, • afwenteling van milieuproblemen in tijd of naar andere regio’s en, • het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Kamerstuk toegevoegd, 28 september 2020

Het Ontwerp NMK is, met het hoofdlijnenverslag, op 24 september 2020 door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer.

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 september 2020

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website geplaatst, met een inhoudelijke reactie van het ministerie.

Zoeken
Uitgebreid zoeken