Ontwerpbesluit NFP-wijziging 28 GHz-band

Deze NFP-wijziging ziet op een deel van de frequentieruimte in de zogenaamde 28 GHz band. Door deze wijziging worden de banddelen 27,9405 – 28,0525 GHz en 28,9485 – 29,0605 GHz bestemd voor vaste verbindingen ten behoeve van openbare orde en veiligheid. Met als verdeelmechanisme ‘vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag’.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-11-2021
Einddatum consultatie 27-12-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel ICT Industrie Ondernemen Organisatie en beleid Overige economische sectoren Criminaliteit Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van cameranetwerken voor de openbare orde en veiligheid, satellietbedrijven, overheidspartijen die frequenties gebruiken, diverse overige partijen, zoals mobiele netwerkoperators die frequentieruimte gebruiken en/of hiermee diensten aanbieden. Tot slot ook fabrikanten en leveranciers van draadloze netwerkapparatuur.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze NFP-wijziging ziet op de banddelen 27,9405 – 28,0525 GHz en 28,9485 – 29,0605 GHz van de z.g. 28 GHz band. Deze banddelen zijn bestemd voor vaste verbindingen ten behoeve van openbare orde en veiligheid (cameratoezicht) met als verdeelmechanisme ‘vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag’.

Waarop kunt u reageren

Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over een besluit in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Er kan op alle onderdelen worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Nationaal Frequentieplan Actueel

Bron: wetten.overheid.nl