Ontwerpwetsvoorstel omvorming Stichting NIWO naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Dit wetsvoorstel beoogt de Wet wegvervoer goederen (Wwg) te wijzigen teneinde de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), die krachtens privaatrecht is opgericht, om te vormen naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 januari 2017

De wet is per 1 januari 2017 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 november 2015