Wijziging NWO-wet

In de Wetenschapsvisie 2015 ‘Keuzes voor de toekomst’ (TK 29 388 nr. 141) die in november 2014 aan de TK is gestuurd, is aangekondigd dat de NWO-wet gewijzigd zal worden om de benodigde verandering van de NWO-organisatie te bewerkstelligen. Met dit voorstel wordt de noodzakelijke structuur van de organisatie doorgevoerd

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 augustus 2018