Wijziging NWO-wet

In de Wetenschapsvisie 2015 ‘Keuzes voor de toekomst’ (TK 29 388 nr. 141) die in november 2014 aan de TK is gestuurd, is aangekondigd dat de NWO-wet gewijzigd zal worden om de benodigde verandering van de NWO-organisatie te bewerkstelligen. Met dit voorstel wordt de noodzakelijke structuur van de organisatie doorgevoerd

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: