Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Open Standaard Nederlands overheidsprofiel OAuth 2.0 (autorisatie voor met name webbased applicatie)

Reactie

Naam Unie van Waterschappen (mr. CM Contreras Leon - Dunnink)
Plaats Den Haag
Datum 19 maart 2020

Vraag1

Onderschrijft u het voornemen van het Forum Standaardisatie om het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen, en OAuth 2.0 op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen? Indien uw antwoord ‘nee’ is, gaarne een onderbouwing van uw antwoord onder vraag 2.
Namens de Unie van Waterschappen en in overleg met Het Waterschapshuis deel ik u graag mede dat de waterschappen het voornemen onderschrijven.

Vraag2

Heeft u commentaar of suggesties met betrekking tot de plaatsing van het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’ en de plaatsing van OAuth 2.0 op de lijst aanbevolen standaarden?
Het heeft de voorkeur van de waterschappen dat de standaarden op de PTLU lijst worden geplaatst.

Vraag3

Heeft u verder nog opmerkingen die verband houden met de plaatsing van het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’ en de plaatsing van OAuth 2.0 op de lijst aanbevolen standaarden?
Nee
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht