Open Standaard Nederlands overheidsprofiel OAuth 2.0 (autorisatie voor met name webbased applicatie)

Het Forum Standaardisatie adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) om het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen, en de onderliggende standaard OAuth op de lijst aanbevolen standaarden. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: