Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Open Standaard Nederlands overheidsprofiel OAuth 2.0 (autorisatie voor met name webbased applicatie)

Reactie

Naam RDW (M Peters)
Plaats Zoetermeer
Datum 20 maart 2020

Vraag1

Onderschrijft u het voornemen van het Forum Standaardisatie om het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen, en OAuth 2.0 op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen? Indien uw antwoord ‘nee’ is, gaarne een onderbouwing van uw antwoord onder vraag 2.
Ja

Vraag2

Heeft u commentaar of suggesties met betrekking tot de plaatsing van het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’ en de plaatsing van OAuth 2.0 op de lijst aanbevolen standaarden?
In lijn met de consultatie hechten wij veel waarde aan het op te stellen gemeenschappelijk toepassingsprofiel en bijbehorende randvoorwaarden. OAUTH kent nog veel implementatie vrijheid. Fouten kunnen leiden tot beveiligingsincidenten. Wij zien gedegen referentie implementaties als een goede aanvulling om dit risico te minimaliseren.

Vraag3

Heeft u verder nog opmerkingen die verband houden met de plaatsing van het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’ en de plaatsing van OAuth 2.0 op de lijst aanbevolen standaarden?
Een substantieel onderdeel van de dienstverlening van RDW is informatieverstrekking. De ‘pas toe of leg uit’ lijst bevat al vele standaarden die hier mee te maken hebben. Zo ook OAUTH 2.0. Duidelijke richtlijnen omtrent de functionele toepassing van de verschillende standaarden en in welke context, zou een waardevolle toevoeging zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht