Wet integratie Wet educatie en beroepsonderwijs BES en Wet sociale kanstrajecten jongeren BES

De regering bekostigt beroepsonderwijs in Nederland en verstrekt ook een uitkering aan gemeenten om laaggeletterdheid bij volwassenen te bestrijden. Er bestaan ook wettelijke regels om te voorkomen dat jongeren zonder diploma hun school verlaten. Met bijgaand wetsvoorstel worden deze regels en voorzieningen voor het Caribisch deel van Nederland gemoderniseerd, zodat een gelijkwaardig voorzieningenniveau kan worden bereikt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale situatie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatietermijn verlengd tot 11 maart, 26 februari 2024

De consultatietermijn is op verzoek van partijen uit het veld met twee weken verlengd. Het indienen van reacties is mogelijk tot en met zondag 10 maart 2024.

Nieuwe versie memorie / nota van toelichting toegevoegd, 26 februari 2024

An English version of the 'memorie van toelichting' (explanatory memorandum) has been added.