Wet integratie Wet educatie en beroepsonderwijs BES en Wet sociale kanstrajecten jongeren BES

De regering bekostigt beroepsonderwijs in Nederland en verstrekt ook een uitkering aan gemeenten om laaggeletterdheid bij volwassenen te bestrijden. Er bestaan ook wettelijke regels om te voorkomen dat jongeren zonder diploma hun school verlaten. Met bijgaand wetsvoorstel worden deze regels en voorzieningen voor het Caribisch deel van Nederland gemoderniseerd, zodat een gelijkwaardig voorzieningenniveau kan worden bereikt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale situatie.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: