Wet integratie Wet educatie en beroepsonderwijs BES en Wet sociale kanstrajecten jongeren BES

Reactie

Naam Werkzoekende (Bachelor of arts K.K. Winklaar)
Plaats Nijmegen
Datum 24 januari 2024

Vraag1

Wat vindt u goed aan het wetsvoorstel? Bij voorkeur met toelichting waarom u het goed vindt.
Ik vind het twee goede wetsvoorstellen, omdat er met de twee wetsvoorstellen beoogt de jeugd/adolescenten die het regulier onderwijs verlaten toch nog een kans aan te bieden.

Vraag2

Wat kan er beter aan het wetsvoorstel en kunt u dit toelichten?
De twee wetsvoorstellen zijn de oplossing die men uiteindelijk wil bereiken. Jongeren/adolescenten die in zo'n situatie terecht komen hebben meerdere problemen die aangepakt moeten worden, zodat deze twee wetsvoorstellen een grote kans hebben om de oplossing te zijn.

Vraag3

Is er voldoende rekening gehouden met de lokale situatie? Graag met toelichting!
Ik vind persoonlijk dat er niet genoeg rekening is gehouden met de lokale situatie. Op de betreffende eilanden is er geen openbaar-vervoer. Persoonlijk vind ik dat dit probleem de twee wetsvoorstellen hindert.

Vraag4

Wat ontbreekt er in dit wetsvoorstel?
De wetsvoorstellen zijn prima.

Vraag5

Als u meer wilt weten over de thans geldende regels, zoek dan verder op de website www.wetten.nl.
oke